Οριστική έκθεση ελέγχου δραστηριότητας για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Δήμο Φλώρινας, για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ που βρίσκεται στον Δήμο Φλώρινας, στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κοινοποιήστε:

Continue Reading

Οριστική έκθεση ελέγχου δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOTTIS PACK S.A.

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TOTTIS PACK S.A. στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας. Κοινοποιήστε:

Continue Reading

Οριστική έκθεση ελέγχου σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) για θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου, στη Φλώρινα, στην Π.Ε Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στις 17-02-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους […]

Continue Reading

Φθινοπωρινό Πρόγραμμα 2023 εναερίων ρίψεων εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, στην ΠΕ Φλώρινας, για τον εμβολιασμό της άγριας πανίδας (κυρίως των κόκκινων αλεπούδων)

Φθινοπωρινό Πρόγραμμα 2023 εναερίων ρίψεων εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας, στην ΠΕ Φλώρινας, για τον εμβολιασμό της άγριας πανίδας (κυρίως των κόκκινων αλεπούδων) Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Η Υποδ/νση Κτηνιατρικής της ΠΕ Φλώρινας ενημερώνει ότι: Κοινοποιήστε:

Continue Reading