Οριστική έκθεση ελέγχου σταθερής εστίας καύσης (ξυλολέβητα) θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία σταθερής εστίας καύσης
(ξυλολέβητα) για θέρμανση οικίας του κ. Πολπατζή Σίμου, στη Φλώρινα, στην Π.Ε Φλώρινας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στις 17-02-2023 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π. Ε. Φλώρινας Βοσκοπούλου Μαρκέλλα και Παρίση Νικόλαο για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη σταθερή εστίας καύσης (ξυλολέβητας) για θέρμανση οικίας, στην οδό Ευρυδίκης 5Β, στη Φλώρινα (pdf).

Oristiki ekthesi elegxou POLPATZIS

Αυτοψία Κλιμακίου Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail