Γεωγραφική αρμοδιότητα

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», ο Νομός Φλώρινας αποτελείται από το Δήμο Φλώρινας, με έδρα την πόλη της Φλώρινας, τον Δήμο Αμυνταίου με έδρα το Αμύνταιο και το Δήμο Πρεσπών με έδρα τον Λαιμό.

(πηγή: http://www.kedke.gr/uploads2010/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf)

DIMOI FLORINAS-small

Μετά και την πιο πρόσφατη απογραφή (2011), στον νομό κατοικούν 51.414 άτομα.

Πληθυσμός Νομού Φλώρινας 51.414 άτομα
Δήμος Φλώρινας 32.881 άτομα
Δήμος Αμυνταίου 16.973 άτομα
Δήμος Πρεσπών 1.560 άτομα

(Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

 

Σημαντικοί – πληθυσμιακά οικισμοί είναι η Φλώρινα (πληθυσμός απογραφής 2011: 17.686 άτομα), το Αμύνταιο (3.671), ο Φιλώτας (1.772), η Μελίτη (1.432), το Αμμοχώρι (1.250) και το Λέχοβο (1.115 άτομα).

(πηγή: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-census2011)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail