Δήλωση συμμόρφωσης ΑΗΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της Χώρας για την απολιγνιτοποίηση, όπως αυτοί έχουν ενσωματωθεί στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο (Ν. 4936/2022), η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων έχει περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό, με προοπτική την οριστική παύση λειτουργίας τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, η διακοπή της λειτουργίας του ΑΗΣ Μελίτης είχε προγραμματιστεί στο […]

Continue Reading

Τελική αυτοψία στο ρέμα Τ.Κ. Αμμοχωρίου

ΘΕΜΑ: ‘ΤΕΛΙΚΗ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ’ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ’ Κοινοποιήστε:

Continue Reading