Οριστική έκθεση ελέγχου δραστηριότητας για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ

τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας από τον Δήμο Φλώρινας, για τη περιοχή ρέμα της Τ.Κ.Αμμοχωρίου στη θέση ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ που βρίσκεται στον Δήμο Φλώρινας, στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ημερομηνίες ελέγχου: 18-4-2023,14-9-2023
Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Ρέμα στη θέση ‘Κόμβος Αμμοχωρίου’
Υπεύθυνος εγκατάστασης: Δήμος Φλώρινας
Υπάλληλοι του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της ΠΕ Φλώρινας που
διενήργησαν την αυτοψία: Μ.Βοσκοπούλου, Ν.Παρίσης, Α.Αποστόλου
Είδος Ελέγχου: έκτακτος μερικός (pdf).

Oristiki ekthesi elegxou KOMVOS AMMOCHORIOY

Αυτοψία Κλιμακίου Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail