Υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ανακοινώνεται η 544/14-3-2023 Περίληψη 1ης Πρόσκλησης Υποβολής αιτήσεων στήριξης Έτους 2023 που αφορά την Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 534/13-3-2023 πρόσκληση (ΑΔΑ:6ΣΓ7Ζ4653ΠΓ-669).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Φλώρινας και στο τηλέφωνο 2385350554 υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Ουρανία.

 

Συνημμένα:

Περίληψη 1ης Πρόσκλησης

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail