Διοικητήριο Φλώρινας

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κυλικείου του Διοικητηρίου της ΠΕ Φλώρινας Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) ύστερα από την αριθ. 1089/2024 (ΑΔΑ: 69ΡΞ7ΛΨ-Ξ1Υ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, διακηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία  εκμίσθωσης χώρου λειτουργίας κυλικείου 50 τ.μ. στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας επί της οδού Πτολεμαίων 1 στην Φλώρινα. Οι φάκελοι προσφορών με τα δικαιολογητικά […]

Continue Reading