Ευχαριστήριο μήνυμα της Π.Ε. Φλώρινας στην οικογένεια Καράντζα

Ευχαριστήριο μήνυμα της Π.Ε. Φλώρινας στην οικογένεια Καράντζα

Ευχαριστήριο μήνυμα της Π.Ε. Φλώρινας στην οικογένεια Καράντζα Παραδόθηκε σήμερα, Παρασκευή 28 Απρίλιου 2023, στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου ένας πλήρως αυτοματοποιημένος απινιδωτής, δωρεά των Λάζαρου Ν. Καράντζα και  Γεωργίου Τσάδαρη εις μνήμη του εξαδέλφου τους Λάζαρου Χ. Καράντζα, με την συμπλήρωση 3 μηνών από την εκδημία του. Κοινοποιήστε:

Continue Reading
Συνάντηση με αντιπροσωπεία της Κοινότητας Αναργύρων

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου με αντιπροσωπεία της Κοινότητας Αναργύρων

Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου με αντιπροσωπεία της Κοινότητας Αναργύρων Με αντιπροσωπεία της Κοινότητας Αναργύρων, αποτελούμενη από νομικούς συμβούλους της Κοινότητας, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Τσισμαλίδη και μέλη της Επιτροπής Μετεγκατάστασης του Οικισμού, συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, την Πέμπτη27 Απριλίου 2023, όπως είχε προγραμματιστεί σε προηγούμενη συνάντηση, στις30 Μαρτίου 2023. Κοινοποιήστε:

Continue Reading
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Φλώρινας

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Φλώρινας

Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Φλώρινας Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης στην Τοπική Κοινότητα Τροπαιούχου του Δήμου Φλώρινας επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας Σωτήρη Βόσδου, τον Δήμαρχο Φλώρινας Βασίλη Γιαννάκη, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Τροπαιούχου Θεοχάρη Χαραβιτσίδη και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών […]

Continue Reading
Μελισσοκόμοι

Προστασία των μελισσών από την χρήση γεωργικών φαρμάκων

Προστασία των μελισσών από την χρήση γεωργικών φαρμάκων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Φλώρινας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας 165457/6557/29-07-1981 Άρθρο 1, απαγορεύεται η εφαρμογή μελισσοτοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων) κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των καλλιεργειών. Κοινοποιήστε:

Continue Reading
Κυπρίνος

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων Κοινοποιήστε:

Continue Reading
Απαγόρευση αλιείας

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Βεγορίτιδα, Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα, Πετρών, τεχνητές λίμνες φραγμάτων κ.ά.

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες: Βεγορίτιδα, Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής – Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, την λιμνοδεξαμενή Αμμοχωρίου και στον ποταμό Σακουλέβα της ΠΕ Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής των ιχθύων Κοινοποιήστε:

Continue Reading
Φράγμα Παρορίου

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: «Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»

Διακήρυξη επιλογής αναδόχου εκπόνησης μελέτης: «Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας» Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας /Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άρθρο 36 του Ν.4412/2016), για την εκπόνηση της μελέτης: «Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης […]

Continue Reading

Υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή προτάσεων στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Π.Α.Α. 2014-2020 Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής […]

Continue Reading