Προσωρινή έκθεση ελέγχου για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ, ΤΚ Λεχόβου, στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Προσωρινή έκθεση ελέγχου για καταστροφή πηγών από εργασίες στον ΑΣΠΗΕ στη θέση ΔΟΥΚΑΣ, ΤΚ Λεχόβου, στην Π.E.Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας

Ελεγχόμενη δραστηριότητα: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Κατά το χρόνο του ελέγχου πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις θέσεις που αναφέρονται στο (12) σχετικό έγγραφο, ελήφθησαν φωτογραφίες και συντάχθηκε Έκθεση Αυτοψίας η οποία διαβιβάστηκε προς τον Δήμου Αμυνταίου από τον οποίο ζητήθηκε να γνωστοποιηθούν επιπλέον στοιχεία (pdf).

Prosorini ekthesi elegxou DOUKAS

Αυτοψία Κλιμακίου Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail