Αποχιονισμός

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση: Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού 2023 – 2024 Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση: Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού για τη χειμερινή περίοδο 2023 – 2024 Π.Ε. Φλώρινας

Κριτήριο αξιολόγησης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους Οικονομικούς Φορείς:

1. ΧΡ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ «ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΙΚΕ»
3. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ «ΟΔΟΤΕΚ Ο.Ε.»

σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών της Σύμβασης:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023 – 2024 Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας #476.160,00 €# (με το Φ.Π.Α.).

Πατήστε εδώ για περισσότερα

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail