Εκτέλεση βολών

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2024 (για τους γεννηθέντες το έτος 2003) στις στρατολογικές υπηρεσίες για κατάθεση δελτίου απογραφής

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Oι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021), σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορωνοϊούCovid-19.

Κατά την προσέλευσή τους, οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα  των εξής δικαιολογητικών, χωρίς την ύπαρξη των οποίων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η απογραφή:
(1) Το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή ελληνικό διαβατήριο.
(2) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
(3) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).
(4) Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια ή πάθηση για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

και (5) κωδικούς TAXISnet.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr

Εγκύκλιος

https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirect

οδηγίες

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία στα τηλ. 2461 350709-10.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail