Ισότητα των δύο φύλων

Διαδικτυακή έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών για την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικτυακή έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικών για την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο

Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε,

Στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας για την Καλή Διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Μέρος ΙΙ – Υποστήριξη για την ανάπτυξη Διαδημοτικής Συνεργασίας», στο οποίο συμμετέχει το Υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για την Καλή Διακυβέρνηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών διεξάγει διαδικτυακή έρευνα για την συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα απευθύνεται στο σύνολο των Δήμων και Περιφερειών της χώρας με στόχο την συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, που θα συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη ανάλυση του επιπέδου συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή σε τοπικό επίπεδο και στην παροχή προτάσεων για την ενίσχυσή της.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε τις πολύτιμες απόψεις των αιρετών και υπαλλήλων της Περιφέρειάς σας μέσω ερωτηματολογίου που θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://www.research.net/r/participation_women_IMC. Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά από το Συμβούλιο της Ευρώπης και θα αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τον παραπάνω σύνδεσμο της διαδικτυακής έρευνας σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο σύνολο των υπαλλήλων της Περιφέρειάς σας με την υπόμνηση ότι η υποβολή του ερωτηματολογίου δέον είναι να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή όλων και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 

Υπουργείο Εσωτερικών  

Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 106 74, Αθήνα
Τηλ.: +30 213 1313 482, 486, 489
Fax: +30 210 3646 670
E-mail: ggd@ypes.gov.gr

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail