Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης Νεκρών Ζώων 2016-2017

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

    Ανακοινώνεται στους κτηνοτρόφους της ΠΕ Φλώρινας ότι από 24/10/2016 ξεκίνησε το Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης Νεκρών Ζώων (βοοειδών, αιγών και προβάτων), για τα οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ), χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από τους παραγωγούς-κτηνοτρόφους.

    Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα την υπεύθυνη εταιρεία, για την ύπαρξη νεκρών ζώων ηλικίας άνω των 18 μηνών για αίγες και πρόβατα και άνω των 48 μηνών για τα βοοειδή ή άνω των 24 μηνών (για εισαγόμενα βοοειδή από τρίτες χώρες).

    Οι κτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να δίνουν τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την κλήση στην εταιρεία:

α) ονοματεπώνυμο κτηνοτρόφου,

β) έδρα εκμετάλλευσης,

γ) κωδικός εκμετάλλευσης,

δ) αριθμός ενωτίων νεκρών ζώων.

    Η συλλογή των νεκρών ζώων θα γίνεται σε χώρο προσβάσιμο από το εγκεκριμένο όχημα συλλογής της εταιρείας υλοποίησης του προγράμματος, έξω από την εκμετάλλευση, κατά τρόπο που να μην έχουν πρόσβαση άλλα ζώα και αρπακτικά.

    Σε δύσβατες περιοχές, το νεκρό ζώο μεταφέρεται σε κάποιο σημείο όπου μπορεί να το παραλάβει ο ανάδοχος, ενώ ζώα υπό σήψη δεν παραλαμβάνονται, αφού το εγκεφαλικό δείγμα θεωρείται ακατάλληλο.

    Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει να φέρει ενώτιο, να είναι ηλικιακά κατάλληλο για δειγματοληψία ΜΣΕ και να συνοδεύεται από το διαβατήριο (βοοειδές) ή το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο).

   Κατά τη συλλογή των ζώων, τα νεκρά ζώα ζυγίζονται και συντάσσεται το Εμπορικό Έγγραφο με ευθύνη του κτηνοτρόφου. Το Ζυγολόγιο και το Εμπορικό Έγγραφο υπογράφονται από τον κτηνοτρόφο και τον οδηγό του οχήματος περισυλλογής. Αντίγραφο του Εμπορικού Εγγράφου φυλάσσεται στο αρχείο της εκτροφής για 3 χρόνια.

            Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα και το Κτηνιατρικό Γραφείο της αρμοδιότητάς τους για τιε ενέργειές τους.

            Το τηλέφωνο επικοινωνίας της εταιρίας υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση, είναι:

210-89.60.100
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail