Πρόστιμο

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου – Κωνσταντίνος Α. Δήμου

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Mετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις 14 Αυγούστου 2018, στην επιχείρηση «Κωνσταντίνος Α. Δήμου» που βρίσκεται στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 71, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, διαπιστώθηκε από τα Δ. Αποστολής-Τιμολόγια ότι η ανωτέρω επιχείρηση προμηθεύτηκε εμφιαλωμένο υγραέριο από τον Γεωργιάδη Βασίλειο, ο οποίος δεν κατέχει την απαιτούμενη άδεια σύμφωνα με την παρ 4 εδάφ. δ του άρθρου 107 των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

  Σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013 καθώς και το άρθρο 107 παρ.10 εδάφ. γ Υ.Α 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) στην ανωτέρω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) κατά παράβαση του άρθρου 107 § 4δ Υ.Α 91354/2017«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), με την υπ΄αριθμ. 853/30-08-2018 Απόφαση της Ανάπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail