Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών: «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ Α΄ Ι.Κ.Ε..»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών: «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ Α΄ Ι.Κ.Ε..»

Αναγνωρίζουμε ως Ομάδα Παραγωγών την εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ Α΄ Ι.Κ.Ε..» για αγελαδινό γάλα με νομικό πρόσωπο την εταιρία  «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΝΙΚΗΣ Α΄ Ι.Κ.Ε..», καθώς πληρεί τα κριτήρια αναγνώρισης, στα πλαίσια του Καν. 1308/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα  Παραγωγών έχει 5 μέλη.

Δείτε εδώ την Απόφαση όπως δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail