Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου – GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με την υπ΄ αριθμ. 291/10-03-2016 Απόφαση Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, επιβλήθηκε στην επιχείρηση «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E.» που βρίσκεται στην οδό Β’ ΦΑΣΗ, 57022 ΒΙ.ΠΕ., Σίνδου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013, πρόστιμο πεντακόσιων ευρώ (500,00€) κατά παράβαση του άρθρου 83 § 3β των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), διότι μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις 22 Ιουλίου 2015, ελήφθη δείγμα με α/α 4/2015 «ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ ΤΣΕΠΗΣ », που εισάγεται από την παραπάνω επιχείρηση, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τον έλεγχο των βιομηχανικών ειδών έτους 2015-2016 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο εξετάστηκε από την Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών – Τμ. Α΄ Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση. Συγκεκριμένα επί της συσκευασίας δεν αναγράφεται στα ελληνικά ή και στα ελληνικά, ο αριθμός των τεμαχίων όλων των χαρτομάντηλων, που περιέχεται σε κάθε ένα κουτί χαρτομάντηλου από τα δέκα κουτιά της συσκευασίας, πάνω στην κύρια συσκευασία των χαρτομάντηλων.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail