Ηλεκτρονικός διαγωνισμός – προμήθεια προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονικός ανοικτός δηµόσιος µειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή, προμήθεια προκατασκευασμένων οικιστικών μονάδων ∆ιαφόρων Τύπων, µε σύµπτυξη του χρόνου δηµοσίευσης σε 15 ηµέρες λόγω του κατεπείγοντος. Προϋπολογισµού: 162.000,00 € µε ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ.

Προσοχή: ΠΑΡΑΤΑΣΗ του διαγωνισμού. Πατήστε εδώ.

Για ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail