Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές.

     ΑΠΟΦΑΣΗ

             Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις».
 2. Το Π.Δ. 575/1980 «Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαισθήτων εις πυρκαγιάς περιοχών, δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».
 3. Η 1299/07-04-2003 έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
 4. Το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών 3η αναθεωρημένη έκδοση (Ιούνιος 2013) της Γ.Γ.Π.Π.
 5. Την υπ.αριθ.176/6-7-2016 απόφαση  του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους  Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 6. Το υπ. αριθ. 2648/08-04-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016».
 7. Το .αριθ.3791/26-05-2016 έγγραφο ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από ΓΓΠΠ κατά την αντιπυρική περίοδο 2016».
 8. Την αριθ.4464/17-6-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 9. Την συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π της Π.Ε. Φλώρινας στης 13-7-2016 με θέμα : ΄΄ Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Εθνικούς Δρυμούς , Δάση & ευπαθείς περιοχές ΄΄
 10. Την ανάγκη προστασίας των εθνικών δρυμών, δασών και ευπαθών περιοχών της Π.Ε. Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

α. Την προληπτική απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 4 και 5 του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς) και από ώρα 06.00  έως 23.00 μετά από ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

β. Οι Δήμοι που στην περιοχή ευθύνης τους υπάγονται οι περιοχές που θα ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση σχετικών πινακίδων και ενημέρωση των δημοτών τους.

γ. Οι Τοπικές Ομάδες Πυρασφάλειας να εντάξουν στις περιπολίες τους και τις περιοχές που ισχύει η απαγόρευση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία 4 και 5 του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της ΓΓΠΠ).

δ. Η Αστυνομική Δ/νση Φλώρινας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεννόηση με τους Δήμους και τα Δασαρχεία να συνδράμουν για την αποτελεσματικότητα εφαρμογής του μέτρου.

ε. Οι περιοχές που θεωρούνται επικίνδυνες είναι:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 1. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ

α) ΠΕΡΙΟΧΗ Β3 – Παραλίμνια ζώνη Μεγάλης Πρέσπας

            β) ΠΕΙΟΧΗ Β4 – Δημόσια δάση εκατέρωθεν της Λίμνης Μικρής Πρέσπας.

            γ) ΠΕΡΙΟΧΗ Β6 – Λοιπές δασικές εκτάσεις – Δημόσια Δημοτικά δάση και 

               βοσκότοποι.

 1. ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΥΨΩΜΑΤΟΣ 1033
 2. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΒΙΤΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

Η απόφαση ισχύει μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου , 31 Οκτωβρίου 2016 , από τις 06:00  έως τις 23:00  .

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα μηχανήματα και οχήματα των Υπηρεσιών , των Δήμων ως και τα οχήματα παροχής βοήθειας, οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών , οι εργαζόμενοι στην υλοτομία , οι έχοντες εργασία κάθε μορφής  όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των Δήμων όταν εκτελούν υπηρεσία παίρνοντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας .

Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της απόφασης είναι οι κατά τόπους Αστυνομικές , Πυροσβεστικές Αρχές και οι Δήμοι.

 

 

 

Ο

Αντιπεριφερειάρχης

ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail