Ξυλεία

Ενημέρωση για την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1164 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1164 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2020 (L258/6, 7.8.2020) «για την πρόβλεψη προσωρινής παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά τα μέτρα πρόσληψης της εισόδου και της εξάπλωσης στην  Ένωση του επιβλαβούς οργανισμού Agrilus planipennis Fairmare από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1164 εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και θεσπίζει παρέκκλιση από το σημείο 87 του παραρτήματος VII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για την εισαγωγή στο έδαφος Ένωσης ξυλείας Fraxinus spp., Juglans ailantifolia Carr.,  Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch και Pterocarya rhoifolia Siebold and Zucc. («συγκεκριμένη ξυλεία») καταγωγής Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/1164 η είσοδος στην Ένωση της «συγκεκριμένης ξυλείας» καταγωγής Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο βάσει των επίσημων Δηλώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και γ) του σημείου 87 του παραρτήματος VII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1164 λήγει στις 30 Ιουνίου 2023, ώστε να καταστεί δυνατή η επανεξέταση του σημείου 87 του παραρτήματος VII του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 βάσει των επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων και είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1164/oj.  Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail