5η τροποποίηση της υπ.αριθμ. 12819/27-01-2020 με τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

5η τροποποίηση της υπ.αριθμ. 12819/27-01-2020απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Διαβάστε εδώ την απόφαση και τους πίνακες αποτελεσμάτων Φυσικών και Νομικών Προσώπων (ΑΔΑ: ΨΟΛ27ΛΨ-8Κ9).

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail