Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης κατά χρήση ακινήτου εμβαδού 5.130 τ.μ. στο αγρόκτημα “Παλαίστρας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πλειοδοτική Δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα του παρακάτω ακινήτου του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια, με σκοπό την καλλιέργεια μονοετών κηπευτικών στο Αγρόκτημα ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.Φλώρινας στον 5ο όροφο θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε.Φλώρινας, την 22-9-2020 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:15 ́π.μ. και ώρα λήξης 09:30 ́π.μ.

Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της προαναφερόμενης έκτασης, ορίζεται σε Εννέα ευρώ (9,00 €) το στρέμμα και συνολικά στο ποσό των Δέκα Εννέα Ευρώ και Είκοσι Ένα λεπτών (46,17 €) ετησίως, όπως ορίσθηκε με την αριθμ. 4/2020 απόφαση της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π.Ε.Φλώρινας.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail