Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: “Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στης Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στης Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Ι ΔΙνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό µε ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412Ι2016), για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στης Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας»,προϋπολογισµού #135.000,00 €#, µε το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας Κ/Ξ «ΟΙΚΟΔΟΜIΚΑ», για την Α1 Τάξης και  Άνω και  «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓIΚΑ», για την Α1 Τάξης και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail