Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας (έτους 2019)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2019.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής: Α)ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΜΕΧΡΙ 29.779,84 € με ΦΠΑ Β)ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 36.805,54 € με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail