Διαγωνισμός προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες της ΠΕ Φλώρινας (έτους 2019)

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το έτος 2019.

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής: Α)ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ: Η/Υ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΑΞ ΜΕΧΡΙ 29.779,84 € με ΦΠΑ Β)ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΧΡΙ 36.805,54 € με ΦΠΑ.

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail