Διακήρυξη προμήθειας υγρών καυσίμων αυτοκινήτων / μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας, πετρελαίου θέρμανσης για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας & πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2019 έως και Οκτώβριο 2020 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2020.

Αντικείμενο της σύμβασης της Π.Ε. Φλώρινας είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης καθώς και πετρελαίου Θέρμανσης. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια καυσίμων κίνησης ανέρχεται στο ποσό των 87.506,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ :€ 70.570,00, ΦΠΑ : 16.936,80 €), και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στο ποσότων91.264,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 10% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 73.600,00 €, ΦΠΑ 17.664,00 €). Αντικείμενο της Σύμβασης του ΟΑΕΔ Φλώρινας (ΚΕΤΕΚ Φλώρινας, ΚΠΑ2Φλώρινας) είναι η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2020. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 93.620,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προ υπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 75.500,00 €, ΦΠΑ 18.120,00 €).

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail