Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Διευκρίνηση επί της Αριθ. 9/2019 Διακήρυξης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ & γραφικής ύλης

Η Π.Ε. Φλώρινας διευκρινίζει ότι στα πλαίσια του αριθ. 9/137607/28-8-2019 Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών, φαξ και γραφικής ύλης προϋπολογισμού 66.585,38 € για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019, με καταληκτική ημερομηνία προσφορών την 9-9-2019 και ώρα 9 π.μ., δέχεται κατ΄αρχήν προσφορές αυθεντικών τόνερ και μελανιών για τα οποία ζητείται η σχετική προμήθεια, οι οποίες και θα συγκριθούν, και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν προσφορές αυθεντικών αναλωσίμων θα συγκριθούν προσφορές διαφορετικού κατασκευαστή δηλαδή ισοδύναμων και συμβατών.

Πατήστε εδώ για την διευκρίνηση.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail