Πρέσπα

Υποβλήθηκε η πρόταση από την Π.Ε. Φλώρινας για τη Δράση «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Γέφυρας Αγίου Αχιλλείου και Συνοδών Λιμενίσκων»

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών
Υποβλήθηκε η πρόταση από την Π.Ε. Φλώρινας για τη Δράση «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Γέφυρας Αγίου Αχιλλείου και Συνοδών Λιμενίσκων»

Υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης 136 του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, η πρόταση από την Π.Ε. Φλώρινας στις 28 Μαΐου 2021, για τη δράση «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Γέφυρας Αγίου Αχιλλείου και Συνοδών Λιμενίσκων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ενδυνάμωση των κρίσιμων οικοτουριστικών λειτουργιών της πλωτής πεζογέφυρας του Αγίου Αχιλλείου, καθώς και η  διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας της πλωτής πεζογέφυρας, με τεχνολογική αναβάθμιση εικοσαετίας κρίσιμων τεχνικών στοιχείων, που θα επιλύσει και σημαντικά δομικά ζητήματα.

Η δράση είναι σκόπιμη και αναγκαία για την περιοχή των Πρεσπών, αποτελώντας πλέον αποδεδειγμένα μια οικοτουριστική πρόταση ισχυρής έλξης για τους επισκέπτες της περιοχής. Επιπλέον αποτελεί τη βασική λιμενική υποδοχή στη λίμνη Μικρή Πρέσπα που εξυπηρετεί και το υλοποιηθέν πρόγραμμα ηλιακού σκάφους οικοτουριστικής διασύνδεσης «GreenBoat».Μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου θα επιτρέπεται περαιτέρω η αμφίδρομη ροή ανθρώπων και αγαθών προς τη νησίδα του Αγίου Αχιλλείου και θα διευκολυνθεί η τέλεση των γνωστών Πανελληνίως πολιτιστικών εκδηλώσεων των Πρεσπείων, παρέχοντας ασφάλεια και άνεση στους επισκέπτες.

Αναμένεται η απόφαση έντασης της υποβληθείσας πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail