Διασυνοριακό πρόγραμμα J-CROSS

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το τελικό συνέδριο του έργου J-CROSS «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το τελικό συνέδριο του έργου J-CROSS «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές»

Στα πλαίσια του έργου J-CROSS «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές» του προγράμματος Interreg IPA-CBC, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το τελικό συνέδριο του έργου την Τρίτη 01/06/2021 και ώρα 12:00 με συντονιστή έργου τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Άμπα, κατά την διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου.

Οι συμμετέχοντες ήταν:

  • LPB Region of Western Macedonia – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  • PB2 Center for development of Pelagonija region – Κέντρο Ανάπτυξης της Πελαγονίας
  • PB3 Crisis Management Center – Κέντρο διαχείρισης κρίσεων
  • PB4 Aristotle University of Τhessaloniki- Special Account for Research Funds-Department of Geology – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • PB5 National Observatory of Athens – Special Account for Research Funds – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
  • Interreg Management Authority – Διαχειριστική αρχή του προγράμματος Interreg
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail