Αντιπλημμυρική προστασία Φλώρινας

Υπογράφτηκε σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φλώρινας, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφτηκε σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φλώρινας, έτους 2020, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ» προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

 

Οικονομικά στοιχεία έργου:

 

Εργασίες :                             151.938,56€

Φ.Π.Α  24%                            36.465,25€

Συνολικό ποσό :                   188.403,81€

Χρηματοδότηση έργου :     ΣΑΕΠ 541

Διάρκεια σύμβασης :           12 μήνες

 

Στοιχεία φυσικού αντικειμένου έργου:

Εκτέλεση αντιπλημμυρικών εργασιών για την βελτίωση της ικανότητας απορροής όμβριων υδάτων στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της ΠΕ Φλώρινας όπως καθαρισμό και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής ή τάφρων ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος,  καθαρισμό οχετών, ανοίγματος μέχρι και 3,00μ, άρση καταπτώσεων, για κάθε είδους έδαφος, καθαρισμό πρανών, ανοιχτών εκσκαφών κ.λ.π

Σκοπός του έργου είναι η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων από το κατάστρωμα της, τα οποία θα καταλήγουν σε υφιστάμενα τεχνικά και εν συνεχεία σε φυσικό αποδέκτη.

Φορέας Υλοποίησης έργου: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail