Θερμοκήπιο

Ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Δυτικής Μακεδονίας

Στοχευμένες ενέργειες για την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της Δυτικής Μακεδονίας προετοιμάζει εντατικά την περίοδο αυτή η Περιφερειακή Αρχή.

Η σχετική πρωτοβουλία ξεκίνησε πολύ νωρίτερα, καθυστέρησε ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας. Έχουν προχωρήσει ήδη συζητήσεις το προηγούμενο διάστημα με κατάλληλους φορείς και ιδρύματα τόσο της Δυτικής Μακεδονίας όσο και της υπόλοιπης χώρας και του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Κασαπίδη, η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων και των φυσικών πόρων της Περιφέρειας είναι βασική προτεραιότητα για την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Μακεδονίας και τη διαφοροποίηση του παραγωγικού της μοντέλου.

Προϋπόθεση αλλά και υποχρέωση της πολιτείας σύμφωνα με τον κ. Κασαπίδη, αποτελεί η δημιουργία των βασικών υποδομών και η μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών ευρείας κλίμακας.

Αυτό θα γίνει σε ενδεδειγμένα  μέρη της Δυτικής Μακεδονίας, παράλληλα με την αξιοποίηση των εντοπισμένων εδώ και πολλά χρόνια γεωθερμικών πεδίων της Περιφέρειας, τα οποία απαντώνται κυρίως στην Π.Ε. Φλώρινας.

Ταυτόχρονα, διερευνάται και η αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας σε κατάλληλες περιοχές των ορυχείων της Δ.Ε.Η..

Ήδη επεξεργάζονται διαφοροποιημένα παραγωγικά μοντέλα ξεχωριστών κατευθύνσεων παραγωγής αγροτικών προϊόντων με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την αυξημένη παραγωγή και παραγωγικότητα και τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τους  αντίστοιχους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες και ιδρύματα, υπό την αιγίδα της Αντιπεριφέρειας Αγροτικής Ανάπτυξης θα προχωρήσει τη σχετική έρευνα και μελέτη εφαρμογής για τη διατύπωση των τελικών προτάσεων.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail