Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ (κεντρικών μονάδων) και εκτυπωτών για την Π.Ε. Φλώρινας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. Φλώρινας διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας α) ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) και β) ασπρόμαυρων εκτυπωτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 12-11-2018.

Πατήστε εδώ για την Περίληψη της Διακήρυξης.
Πατήστε εδώ για την Διακήρυξη.
Αναφορικά με τη Διακήρυξη 7/2018, διευκρινίζουμε ότι η προσφορά μπορεί να περιλαμβάνει και τα 2 είδη (κεντρικές μονάδες, εκτυπωτές) ή μόνο το ένα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Φλώρινας-Τμήμα Προμηθειών (τηλ. 2385-3-50505, ή 2385-3-50504 κ. Μαύρου Στέφανου) κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail