Συμβουλές προς τους καταναλωτές για Πάσχα

Συμβουλές από το Τμήμα Κτηνιατρικής προς τους καταναλωτές, για την περίοδο του Πάσχα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Φλώρινας, με σκοπό τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας έχοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 615/82352/16-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και, εν όψει της περιόδου του Πάσχα, ενημερώνει τους καταναλωτές για τις αγορές τροφίμων ζωικής προέλευσης που θα πραγματοποιήσουν, τα ακόλουθα:

 

ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ – ΣΦΑΓΙΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσική νομοθεσία η σφαγή των ζώων επιτρέπεται να διενεργείται μόνο σε εγκεκριμένα Σφαγεία που τελούν υπό τον επίσημο έλεγχο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Τα αμνοερίφια διατίθενται από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της αγοράς, με ευκρινή τα αναγραφόμενα σε αυτά υποχρεωτικά στοιχεία (Σφραγίδα Καταλληλότητας σχήματος ωοειδούς, χρώματος «λαμπρού κυανού», στο κέντρο της οποίας αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Σφαγείου σφαγής τους και περιφερειακά αναγράφονται τα αρχικά GR, χρώματος και τα διακριτικά της ΕΕ).

Σφάγια που έχουν σφαγεί σε άλλες κοινοτικές χώρες, φέρουν ωοειδή σφραγίδα χρώματος επιλογής του κάθε Κράτους Μέλους της ΕΕ, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά στοιχεία (κωδικός Σφαγείου, διακριτικά ΕΕ), που εφαρμόζονται στη χώρα σφαγής τους.

Τα σφάγια και τα παραπροϊόντα (έντερα, σπλάχνα, κεφάλια, κλπ), πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες, καθαρά, χωρίς ακαθαρσίες, οζίδια και κύστεις και, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού τους.

 

ΝΩΠΑ ΑΥΓΑ

Οι συσκευασίες νωπών αυγών διατηρούνται σε δροσερό χώρο και φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις (ημερομηνία ωοτοκίας, συσκευασίας, ωοσκόπησης, λήξης).

 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΝΙΑ ΑΥΓΑ

Οι συσκευασίες σοκολατένιων αυγών διατηρούνται σε δροσερό χώρο, όπου ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής, σε σταθερά και επώνυμα σημεία διάθεσης τροφίμων. Εξωτερικά φέρουν ωοειδή σφραγίδα της εγκεκριμένης εγκατάστασης παραγωγής τους και την ημερομηνία λήξης.

 

Καλό Πάσχα.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΤΙΝΗΣ

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail