Ηλεκτρονική κλήρωση

Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2018

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συγκρότηση Επιτροπής Κληρώσεων για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2018

 

Συγκροτούμε διμελή Επιτροπή Κληρώσεων με τους αναπληρωματικούς των, για την διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Κληρώσεων επιλογής Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Έργων, Μελετών, Παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας, έτους 2018.

 

Τακτικά Μέλη

  1. Νίκου Ιωάννης, Π.Ε. Γεωλόγων, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας της Π.Δ.Μ. και εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα Μη.Μ.Ε.Δ..
  2. Κυριακούλη Αναστασία, Τ..Ε. Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.

 Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Μάρκου Φώτιος, Τ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Φλώρινας της Π.Δ.Μ. και εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα Μη.Μ.Ε.Δ…
  2. Παραστατίδης Κωνσταντίνος, υπάλληλος της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας της Π.Δ.Μ.

Η θητεία της παραπάνω επιτροπής λήγει την 31/12/2018.

 

Πατήστε εδώ για ολόκληρη την ανακοίνωση της ΔΤΕ.
Πατήστε εδώ για τον πίνακα των μελών.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail