Τοποθέτηση 10 αισθητητίων στις Πρέσπες

Σε διπλή κατεύθυνση η προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

 Σε διπλή κατεύθυνση η προσπάθεια βέλτιστης αξιοποίησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών. Αφενός σε επίπεδο χωραφιού και αφετέρου σε επίπεδο λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου. Η Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχει προβεί στην εγκατάσταση 10 διπλών αισθητηρίων εδαφικής υγρασίας σε επιλεγμένα σημεία του συλλογικού αρδευτικού  δικτύου των Πρεσπών. Σκοπός της τοποθέτησης είναι η επίδειξη της ορθολογικής άρδευσης, η βελτίωση της αποτελεσματικότερης χρήσης του αρδευτικού νερού και αποτελεί μία δράση γεωργίας ακριβείας. Η λειτουργία των αισθητηρίων μέσα από το σύστημα των Μετεωρολογικών Σταθμών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας δίνει επιπλέον μετεωρολογικά δεδομένα στους χρήστες ενώ μπορεί να προσαρμοσθεί με εξατομίκευση για παροχή δεδομένων καλλιεργειών. Ο τρόπος μεταφοράς δεδομένων από το χωράφι στο διαδίκτυο δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιου τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου έχουν τοποθετηθεί στις ίδιες θέσεις και δέκα (10) νέοι  σταθμοί μέτρησης στάθμης – παροχής των ανοικτών αγωγών, έτσι ώστε με τον κατάλληλο χειρισμό να μπορεί να βελτιστοποιηθεί και η ίδια η λειτουργία του συλλογικού δικτύου.

Τοποθέτηση 10 αισθητητίων στις Πρέσπες

 

Τοποθέτηση 10 αισθητητίων στις Πρέσπες

 

Η εγκατάσταση των αισθητηρίων αυτών υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ‘Κοινά σχέδια διατήρησης της βιοποικιλότητας και αειφόρων στόχων για την ανάπτυξη της διμερούς δικτύου προστατευόμενων περιοχών’ (Common plans for biodiversity conservation and sustainable targets for the development of a bilateral network of protected areas) με ακρωνύμιο COMBINE2PROTECT το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (χρηματοδότηση 85% ΕΤΠΑ και 15% Εθνικοί Πόροι). Όσον αφορά την περιοχή των Πρεσπών ασχολείται με τα μέτρα διαχείρισης σε είδη προτεραιότητας στο Πάρκο Πρεσπών, την ανάπτυξη δικτύου προστατευόμενων περιοχών, την αξιοποίηση και εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών στην προώθηση καλών αγροτικών πρακτικών και στη διαχείριση υδάτινων πόρων και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και προωθητικών ενεργειών.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail