Ξυλεία

Ενημέρωση για την έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/918 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/918 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2020 (L209/14, 2.7.2020) «για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2072 όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση ξυλείας φράξου που κατάγεται από τον Καναδά ή που έχει υποστεί επεξεργασία στη χώρα αυτή».

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/918 εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 και θεσπίζει παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το παράρτημα VII σημείο 87 στοιχεία α και β του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 για την εισαγωγή στην Ένωση ξυλείας φράξου (Fraxinus spp.) που κατάγεται από τον Καναδά ή έχει υποστεί επεξεργασία στη χώρα αυτή για την αποφυγή κινδύνου προσβολής από τον επιβλαβή οργανισμό Agrilus planipennis στην Ένωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/918 η είσοδος στην Ένωση ξυλείας φράξου (Fraxinus spp.) που κατάγεται από τον Καναδά ή έχει υποστεί επεξεργασία στη χώρα αυτή υπόκειται στη συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 2 και του μέρους Α του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού.

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/918 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2020 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2023 και είναι διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/918/oj.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς να λαμβάνουν υπόψη τα ανωτέρω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας (Διοικητήριο, 1ος όροφος, γραφείο 9, Φλώρινα, τηλ.: 2385350553)

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail