Εύρεση εργασίας

Πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Φλώρινας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη (ΑΔΑ: 6Γ2Λ7ΛΨ-ΨΞΣ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η  υποβολή  των  αιτήσεων για την  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 ανακοίνωση  της Π.Ε. Φλώρινας  για  την  πρόσληψη  προσωπικού: ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ θα είναι:

Από 28-02-2019 έως και 12-03-2019

Πατήστε εδώ για τα συνημμένα έγγραφα.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail