Φυάλες υγραερίου

Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Γεωργιάδης Βασίλειος)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με την υπ’ αριθμόν Φ.30/10/1/131/18.02.2019 απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, χορηγήθηκε άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου στον Γεωργιάδη Βασίλειο.

Ο  αναφερόμενος έχει έδρα στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου,  στο Δήμο Φλώρινας του Νομού Φλώρινας και έχει Α.Φ.Μ.:  035637219

Καθένας που θεωρεί πως έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση αυτή κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, του Κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/2005).

 

 

 

 – Ε.Π.-

 Η Αν. Προϊσταμένη

  Διεύθυνσης Ανάπτυξης

  Π.Ε. Φλώρινας

 Χρυσούλα Βοσκοπούλου

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail