Πρόσκληση σε Συνεδρίαση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 167 και 185 του Νόμου 3852/10, σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Tετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης), με θέματα:

 

1: Έγκριση Όρων Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Ειδικού Λογαριασμού  Κονδυλίων Έρευνας που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, που αφορά την Πραγματοποίηση  ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ»

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

 

2: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 15, ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ, ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ».Προϋπολογισμός: 950.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Δ.Τ.Ε., κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου

 

3: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “Enhancing Transport Innovation Capacity of Regions” με το Ακρωνύμιο INNOTRANS και Κωδικό PGI02182 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe και ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και στον Στόχο 1.1: Βελτίωση των Πολιτικών Καινοτομίας στις Υποδομές.

Εισηγητής  : ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος

 

4: Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  έργο “From Regional to Local Successful deployment of the Smart Specialization Strategy” με το Ακρωνύμιο RELOS3 και κωδικό PGI01993 το οποίο υλοποιείται στα Πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EUROPEEe και ανήκει στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας και στον Στόχο 1.2: Βελτίωση των Πολιτικών Διάθεσης Καινοτομίας (Improving innovation delivery strategies).

Εισηγητής  : ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου κ. Ματθαίος Καλαϊτζόπουλος

 

5: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2017, καθώς και  Ορισμός Ελεγκτών για Διαχειριστικό Έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις Χρήσεις 2016-2017

Εισηγητής : o Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος κ. Παύλος Τσότσος

 

6: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού : 234.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

7: Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» Προϋπολογισμού : 3.024.390,24 € (με Φ.Π.Α.).

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

8: Έγκριση Υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ολοκλήρωση Μελετών Έργων Υποδομών Νέου Οικισμού Ποντοκώμης (Οριοθέτηση Οικοπέδων, Εξωτερική Οδοποιία, Όμβρια και Άρδευση)»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

9: Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 244/2015 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ, περί Έγκρισης Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Έργων Υποδομών Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

10: Έγκριση Υποβολής Πρότασης Τροποποίησης του Ενταγμένου Έργου στο ΕΑΠ 2012-2016 με Τίτλο: «Σχολή Πυροσβεστών και Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας (Ε.Κ.Π.Π.) στην Πτολεμαΐδα»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

11: Ένταξη –  Τροποποίηση Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016 της Π.Ε. Κοζάνης

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Παναγιώτης Πλακεντάς

 

12: Έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, έτους 2017

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

 

13: Έγκριση Συνδιοργάνωσης Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2017 στην ΠΕ Γρεβενών

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

 

14: Έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017– Νέα Έργα για την Π.Ε. Γρεβενών

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

 

15: Έγκριση του Τρόπου Εκτέλεσης Νέων Έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 της Π.Ε. Γρεβενών

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών, κ.Ευάγγελος Σημανδράκος

 

16: Χρηματοδότηση Έργων από τους Πόρους του ΤΕΟ για το έτος 2017 της Περιφερειακής Ενότητας    Καστοριάς

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

17: Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

18: Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) και της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς που αφορά στο Έργο «Εργασίες Βελτίωσης Εγκαταστάσεων του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

19:Έγκριση Τρόπου εκτέλεσης διαγωνιδμού του έργου : «Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρμανσης στο Πρώην Κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας»

Εισηγητής : ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Σωτήριος Αδαμόπουλος

 

20: 16η Έγκριση Εισήγησης Έργων στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού   Αναπτυξιακού Προγράμματος (4ο Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο   Πλαίσιο του Τέλους Ανάπτυξης 2012 – 2016.

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

21: Κατάρτιση (Τροπ. 0)   του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από “ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ο.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

22: Κατάρτιση του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Τόκους Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

23: Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

24: Κατάρτιση του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ 2017) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

 

25: Έγκριση του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 241

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

26: Έγκριση Κατάρτισης (Τροπ. 0) του Προγράμματος Έργων 2017 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541    

 Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

  

27: Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

28: Κατάρτιση  του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από 4ου Ε.Α.Π.  ΓΙΑ ΤΗΝ  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2017

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

29: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Αμυνταίου»,

  Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 450.000,00 € #, με το Φ.Π.Α

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

30: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Εθνικού –  Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 300.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

31: Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017»,   Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 42.710,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

32: Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Αμυνταίου

Εισηγητής : ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, κ.  Στέφανος Μπίρος

 

                                                             Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
                                                                    Γεώργιος Κωτσίδης
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail