Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με θέμα: «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»

Γενικού Ενδιαφέροντος Ενημέρωση Πολιτών

Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν στην Καστοριά το Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με Νέες Τεχνολογίες»
«Master of Arts – Public Relations and Marketing with New Technologies” με
έναρξη το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Τα
δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017, είτε με
συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημόσιες Σχέσεις και Μάρκετινγκ με
Νέες Τεχνολογίες» ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Φούρκα, Τ.Κ 52100,
Καστοριά.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής και τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος: http://kastoria.teiwm.gr/prmarketingmaster/ ή να
επικοινωνήσετε με: τη Γραμματεία Μεταπτυχιακού κο Δώρο Γεώργιο τηλ: 24670
87265, Καθ. Γεώργιο Λάππα τηλ: 24670 87196, Καθ.Ασπασία Βλάχβεη τηλ :
6944993874.

Δείτε τη σχετική αφίσα, πατώντας εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail