Εύρεση εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ενός Ιατρού Εργασίας & ενός Τεχνικού Ασφάλειας για την Π.Ε. Φλώρινας

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ενός Ιατρού Εργασίας & ενός Τεχνικού Ασφάλειας για την Π.Ε. Φλώρινας

Η Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης «Υπηρεσιών ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1) Τεχνικού Ασφαλείας για την Π.Ε. Φλώρινας», για τις ανάγκες προστασίας της υγείας αλλά και της ασφάλειας των εργαζομένων της, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, και διάρκεια σύμβασης 16 Δεκεμβρίου 2020 έως 15-12-2021, προϋπολογισμού 5.995,40 € με Φ.Π.Α.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μια μόνο προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Πίνακα Ι, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Παρασκευή 11 – 12 – 2020 και ώρα 10 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών, 5ος όροφος, Πτολεμαίων 1 – 53100 Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) οι φάκελοι των προσφορών θα γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας το αργότερο μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα.

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πατήστε εδώ για ‘Εντυπο οικονομικής προσφοράς.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail