Προμήθεια Πινακίδων μεταβλητού μηνύματος διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P.

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Πινακίδων μεταβλητού μηνύματος για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο C.B.I.P. προϋπολογισμού 19.840,00 €.

Διευκρίνιση:Στον πίνακα με τις προδιαγραφές Led panel full color, στο πεδίο “Ανάλυση – μέγεθος πληροφορικών εικόνας” αναφέρεται εκ παραδρομής 192 x 80 pixels αντί του ορθού 96 x 80 pixels.
Επίσης στο πεδίο “Διάταξη πλακετών (Modules)”, σημειώνεται ότι η αναφορά “5 Χ 5 (ανάλυση πλακέτας 16 X 16 pixels)” είναι ενδεικτική – έτσι γίνονται αποδεκτές και προσφορές με άλλους συνδυασμούς, πχ διάταξη που περιλαμβάνει και πλακέτες μεγέθους 32 X 16 pixels, έστω και αν οδηγούν σε μικρότερο αριθμό πλακετών.

Πατήστε εδώ.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail