Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού & πιστοποίησης δικτύου διασυνοριακού προγράμματος C.B.I.P.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Απόφαση Ακύρωσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Προμήθειας Δικτυακού Εξοπλισμού και Πιστοποίησης Δικτύου για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο C.B.I.P. που θα αποτελεί το παραδοτέο 4.2.1 του έργου.

Πατήστε εδώ.

Προμήθεια δικτυακού Εξοπλισμού και Πιστοποίησης δικτύου για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού προγράμματος με το ακρωνύμιο C.B.I.P. προϋπολογισμού 15.000€.

Πατήστε εδώ.

 

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail