Πρόβατα

Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους παραγωγικών ζώων (εκμεταλλεύσεις βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοιρινών και πουλερικών) της ΠΕ Φλώρινας ότι ξεκίνησε η υλοποίηση του «Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Την υλοποίηση του προγράμματος αναλαμβάνει η ανάδοχος εταιρεία KAFSIS.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση των παρακάτω ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα σε κάθε Περιφέρεια:

▪ Πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, συγκεκριμένα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.

▪ Πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

▪ Πτωμάτων νεκρών Χοίρων, Ιπποειδών και Πτηνών

 1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ και συγκεκριμένα:

▪ Πτωμάτων όλων των ηλικιών των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.

Παρακαλούνται:

Οι Κτηνοτρόφοι, ιδιοκτήτες ή υπεύθυνο προσωπικό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να απευθύνονται για την ύπαρξη νεκρών ζώων, εντός ή εκτός της εκτροφής τους, απευθείας στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση. Απαραίτητα στοιχεία δήλωσης Αριθμός Ενωτίου Ζώου, Κωδικός Εκμετάλλευσης, ΑΦΜ ιδιοκτήτη.

Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και λοιποί πολίτες να απευθύνονται για τον εντοπισμό νεκρών ζώων στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία ή στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.

Πληροφορίες στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Τηλέφωνο Φορέα υλοποίησης προγράμματος (KAFSIS): 2108960100.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΗΜΑ 1Ο

ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 8960100

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

 1. ΟΝΟΜΑ:
 2. ΑΦΜ :
 3. ΠΕΡΙΟΧΗ:
 4. ΑΡΙΘ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
 5. ΕΝΩΤΙΑ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ :
 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΝΕΟΗΣΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ :

ΒΗΜΑ 2Ο

Άμεση ενημέρωση του ΕΛΓΑ για λήψη Δειγμάτων πριν την περισυλλογή από την KAFSIS (όπου είναι απαραίτητο).

 

ΒΗΜΑ 3Ο

Επιστροφή κλήσης από τον οδηγό της KAFSIS για ημερομηνία και ώρα άφιξης στην εκμετάλλευση.

 

ΒΗΜΑ 4Ο

Περισυλλογή νεκρού ζώου.

Διαθέσιμα έγγραφα σε φωτοτυπία ή επίδειξη πρωτοτύπων για φωτογράφιση από τον οδηγό της KAFSIS:

 1. ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
 2. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΖΩΟΥ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΩΤΙΟΥ

Προσκόμιση εγγράφων στην τοπική Κτηνιατρική Αρχή για αποζημίωση (όπου προβλέπεται).

 

ΒΗΜΑ 5Ο

Έκδοση εγγράφων KAFSIS.

Ο οδηγός αφήνει:

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 1. Απαγορεύεται η λήψη νεκρών ζώων χωρίς έγγραφα. Η εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη για νεκρά ζώα που δεν θα συλλεχθούν λόγω έλλειψης εγγράφων κατά την παράδοση.
 2. Η εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για αδυναμία αποζημίωσης λόγω έλλειψης εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση ακολουθεί δήλωση της εταιρείας «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» στις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τα δηλωθέντα ενώτια.
Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail