Πρόστιμο

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013

Υπό την αιγίδα του  ΣΥΚΕΑΑΠ, διενεργήθηκε έλεγχος από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 04-10-2019  στην Εμποροπανήγυρη Αμυνταίου, στα πλαίσια της εφαρμογής των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., στον πάγκο  του κ.  Κα………….  Γε………., όπου διαπιστώθηκε ότι δεν κατείχε παραστατικά αγοράς για τα εμπορεύματα των εταιρειών NIKE, PUMA, FILA, ADIDAS, LEVI’S, NEW BALANCE και MACRON, τα οποία πουλούσε.

      Σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013 καθώς και το άρθρο 80 παρ.3Α Υ.Α 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) στην ανωτέρω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€10.500,00) κατά παράβαση του άρθρου 80 παρ.1 Υ.Α 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), με την υπ΄αριθμ. 815/18-10-2019 Απόφαση του Ανάπλ. Διευθυντή α.α. της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail