Πρόστιμο

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (Δ.Χ.)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν.4177/2013 (Δ.Χ.)

 

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Φλώρινας, στις 21 Οκτωβρίου 2019, στον Δ….. Χ…., κάτοικο Πτολεμαΐδας, διαπιστώθηκε ότι διενεργούσε στάσιμο εμπόριο και διέθετε προς πώληση υαλοκαθαριστήρες, χωρίς να  κατέχει τα απαιτούμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης τους (παρ 1 άρθρου 80 Υ.Α 91354/2017).

      Σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013 καθώς και το άρθρο 80 παρ.3Α Υ.Α 91354/2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017) στον ανωτέρω  επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) κατά παράβαση του άρθρου 80 παρ.1 Υ.Α 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017), με την υπ΄αριθμ. 878/07-11-2019 Απόφαση της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail