Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου – ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Mετά από δειγματοληπτικό έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις 24 Νοέμβριου 2015, στην επιχείρηση «ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Βασ.Γεωργίου 18, Τ.Κ. 53100 Φλώρινα, ελήφθη δείγμα με α/α 5/2015 «Στρωματοθήκη Πετσετέ», στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τον έλεγχο χημικών και βιομηχανικών προϊόντων για το έτους 2015 της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του Γενικού Χημείου του Κράτους, το οποίο εξετάστηκε από τη Β΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών – Τμήμα Α΄ – Α΄Υλών  & Βιομηχανικών Προϊόντων και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ως προς την επισήμανση.

Συγκεκριμένα επί του προϊόντος ή της συσκευασίας του δεν υπάρχει επισήμανση στην Ελληνική γλώσσα που να παρέχει ένδειξη της σύνθεσης των ινών του. Σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013, στην ανωτέρω επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (€500,00) κατά παράβαση του άρθρου 79 § 7β σε συνδυασμό με το άρθρο 1 § 5γ των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), με την υπ΄αριθμ. 1566/27-10-2016 Απόφαση Ανάπλ. Προϊσταμένης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail