Περίληψη πράξης επιβολής προστίμου – Χαριπίδης Γ.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Με την υπ΄ αριθμ. 152/15-02-2016 Απόφαση Αναπληρωτή Διευθυντή της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, επιβλήθηκε στον επαγγελματία πωλητή ιχθύων λαϊκών αγορών Χαριπίδη Γεώργιο του Δημητρίου, κάτοικος Αντιγόνου Ν. Φλώρινας σύμφωνα με τα άρθρα 22,24,25,26 του Ν.4177/07-08-2013, πρόστιμο δύο χιλιάδων Ευρώ (2000,00€) κατά παράβαση του άρθρου 1 § 5 εδαφ. ε των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Υ.Α. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090/Β΄/31-07-2014), διότι μετά από έλεγχο της Υπηρεσίας μας, στις 01 Φεβρουαρίου 2016, στην Λαϊκή αγορά Αμυνταίου Ν. Φλώρινας, διαπιστώθηκε ότι στην πινακίδα με τις ενδείξεις για το είδος « ΠΑΓΚΑΣΙΟΥΣ », αντί της πραγματικής Ζώνης Αλίευσης ΒΙΕΤΝΑΜ και FAO71, αναγραφόταν ως Ζώνη Αλίευσης ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και FAO37.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail