Περιηγητικά Μονοπάτια 2017

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Ανάδειξη και προώθηση του περιηγητικού τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία

 

Στο πλαίσιο του στοχευμένου σχεδιασμού τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με έναν από τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί να είναι η ανάδειξη του περιηγητικού τουρισμού (ορειβατικά-πεζοπορικά μονοπάτια), αντιλαμβανόμενοι τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει στην περιοχή ο περιηγητικός τουρισμός και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 151344/165 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 206 Β΄ 30.01.2017) “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών”, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Θ. Ζυμπίδης, ξεκινώντας μία σειρά συναντήσεων με τους ορειβατικούς συλλόγους της Περιφέρειας, προσκάλεσε την Παρασκευή 10.03.2017 σε συνάντηση εργασίας τους ορειβατικούς συλλόγους Κοζάνης και Σερβίων-Βελβεντού, με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την ανάδειξη και προώθηση του περιηγητικού τουρισμού. Θα ακολουθήσουν άμεσα νέες συναντήσεις με τους υπόλοιπους συλλόγους της Περιφέρειας.

Έπειτα από μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή προτάσεων τέθηκαν από τους ορειβατικούς συλλόγους θέματα ανάδειξης, σήμανσης και συντήρησης των μονοπατιών της Π.Ε. Κοζάνης και γενικότερα της Περιφέρειας αλλά και της νομιμοποίησης των ορειβατικών καταφυγίων και προτάθηκαν συγκεκριμένες ενέργειες σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες και τα δασαρχεία, όπως:

  1. Ηλεκτρονική καταγραφή διεθνών (Ε4 & Ε6) και άλλων ορειβατικών και πεζοπορικών διαδρομών (άρχη και τέλος διαδρομής, ενδιάμεσα χαρακτηριστικά σημεία, μικρή περιγραφή μονοπατιού, μήκος διαδρομής, χρονική διάρκεια διαδρομής, βαθμός δυσκολίας διαδρομής, περιγραφή σήμανσης: καλή, μέτρια, κακή, άλλα ενδιαφέροντα σημεία στη διαδρομή, χάρτης).
  2. Κατάλληλη σήμανση διαδρομών σύμφωνα με τις υποδείξεις των ορειβατικών συλλόγων.
  3. Εργασίες συντήρησης ορειβατικών-πεζοπορικών διαδρομών, έπειτα από εισηγήσεις ορειβατικών συλλόγων.
  4. Στήριξη των ορειβατικών συλλόγων που διαθέτουν στην κατοχή τους ορειβατικά καταφύγια.
  5. Κατάθεση προτάσεων από την πλευρά των ορειβατικών συλλόγων για την καλύτερη δυνατή προώθηση των περιηγητικού τουρισμού στη Δυτική Μακεδονία μέσα από στοχευμένη διαφήμιση και προβολή.
  6. Προσφορά από τους ορειβατικούς συλλόγους οπτικοακουστικού υλικού για χρήση από την Περιφέρεια, με στόχο την προβολή του περιηγητικού τουρισμού.

Η αποτελεσματικότερη προβολή θα έχει επιτυχία μόνο μέσω στοχευμένων ενεργειών, όπως την αξιοποίηση της συνεργατικότητας και τις στρατηγικές συμμαχίες με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και την ενθάρρυνση του πνεύματος ευθύνης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των δράσεων προβολής και προώθησης.

Με τον συνδυασμό της αρωγής και της τεχνογνωσίας του ΕΟΤ και της συνεργασίας με τους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας, την οποία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποσκοπεί να θέσει σε κίνηση, κινούμαστε μεθοδικά, αποσκοπώντας κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο στην αξιοποίηση των οφελών που μπορεί να δώσει ο επανακαθορισμός της ΠΔΜ ως τουριστικού προορισμού στον εγχώριο και διεθνή τουριστικό χάρτη, με αξιώσεις και όραμα.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail