Οριστική έκθεση ελέγχου στην Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) ευρύτερης περιοχής Φλώρινας

Οριστικές Εκθέσεις Ελέγχου Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις

Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
0 5 / 2 0 2 3

τήρησης των πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη λειτουργία της δραστηριότητας ‘Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) ευρύτερης περιοχής Φλώρινας’ που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Νίκης στην Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ
Ημερομηνία ελέγχου: 15-11-2023
Ελεγχόμενη δραστηριότητα: Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Μ.Δ.Α.) ευρύτερης περιο-
χής Φλώρινας’ που βρίσκεται στο 2ο χλμ. Επαρχιακής Οδού Φλώρινας-Νίκης στην Π.Ε. Φλώρινας.
Υπεύθυνος εγκατάστασης: Αντώνιος Γρηγορόπουλος
Υπάλληλοι του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας που διενήργησαν την αυτοψία:
Μ. Βοσκοπούλου πολιτικός μηχ/κός, προϊσταμένη του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας
Ν .Παρίσης, γεωλόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας,
Α. Αποστόλου βιολόγος, υπάλληλος του τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας,
Είδος Ελέγχου: Τακτικός / συνολικός έλεγχος  (pdf)

Ekthesi elegxou TMDA

Αυτοψία Κλιμακίου Τμήματος Περιβάλλοντος ΠΕ Φλώρινας.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail