Πελεκάνος

Κρούσματα γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κρούσματα γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώνεται σημαντική αύξηση των περιπτώσεων ανίχνευσης της γρίπης των πτηνών σε πληθυσμούς άγριων πουλιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας και μεταξύ αυτών και στην Π.Ε. Φλώρινας. Πρόκειται μάλιστα για στελέχη υψηλής παθογονικότητας γεγονός που δικαιολογεί και τον πολύ υψηλό αριθμό θανάτων που παρατηρούνται στους πληθυσμούς των αργυροπελεκάνων της περιοχής.

Τα ανωτέρω ευρήματα καταδεικνύουν την αυξημένη κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας, γεγονός που καθιστά την τρέχουσα περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη, διότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης των εκτρεφόμενων πουλερικών από τα άγρια πτηνά.

Κατόπιν τούτου, οι κάτοχοι συστηματικών αλλά και οικόσιτων πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων υποχρεούνται στην πιστή εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών βάσει των οποίων:

 

1.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διατήρηση των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ.):

α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές

β) σε µη περιφραγµένους χώρους σε όλη την επικράτεια της ΠΕ Φλώρινας.

2.ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Απριλίου. Η εν λόγω σύσταση αφορά και στα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεµφερείς εγκαταστάσεις.

 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΑΟΚ

Άμπας Βασίλειος

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail