Σεισμός

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερόμενων-πληττόμενων για στεγαστική συνδρομή

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδιαφερόμενων-πληττόμενων για στεγαστική συνδρομή

Σε συνέχεια της έκδοσης του ΦΕΚ οριοθέτησης της περιοχής  ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των έγγραφων αιτήσεων των ενδιαφερόμενων-πληττόμενων προκειμένου να τύχουν στεγαστικής συνδρομής.

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) η οποία στην συνέχεια θα πραγματοποιεί αυτοψία σε κάθε ακίνητο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε από τον κάτοχο της πλήρους κυριότητας του ακινήτου είτε από τον επικαρπωτή ή από τον υψηλό κύριο ή τέλος από τον διαχειριστή (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας).

Οι παραπάνω αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα (προκειμένου να εντοπίζεται το ακίνητο από την ΔΑΕΦΚ) και φωτογραφίες του πληγέντος ακινήτου. Στην συνέχεια η Υπηρεσία θα εκδίδει Έκθεση Αυτοψίας, από την οποία θα προκύπτει η δυνατότητα της υπαγωγής ή μη, στις ευνοϊκές ρυθμίσεις στεγαστικής συνδρομής.

 Οι αιτήσεις με τα παραπάνω αναφερόμενα συνημμένα δικαιολογητικά, (σε έντυπη μορφή) θα αποστέλλονται ταχυδρομικά:

Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος

Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.

Ναυαρίνου 28

551 31 Καλαμαριά

Θεσσαλονίκη

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 03-09-2022.

Μετά από την αυτοψία της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.  επί του ακινήτου και την έκδοση της Έκθεσης αυτοψίας, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα απευθύνονται σε ιδιώτη μηχανικό για την σύνταξη  του φακέλου επισκευής ή ανακατασκευής του ακινήτου (τεχνική έκθεση και προϋπολογισμό) που θα υποβάλλεται στην υπηρεσία για έγκριση,  ώστε να λάβουν στεγαστική συνδρομή, με προθεσμία ενός έτους μετά την έκδοση Έκθεσης Αυτοψίας.

Εναλλακτικά της παραπάνω περιγραφόμενης διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των ακινήτων μπορούν να απευθυνθούν απευθείας σε ιδιώτη μηχανικό προκειμένου να συντάξει τον φάκελο επισκευής ή ανακατασκευής του ακινήτου που θα υποβληθεί στην Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε., χωρίς προηγούμενη υποβολή αίτησης.

Κοινοποιήστε: FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail